مهندسی معکوس در تولید ماشین‌آلات معدنی تاثیری ندارد

دبیرکل انجمن سنگ آهن ایران گفت: ماشین‌آلات معدنی در افزایش بهره‌وری و کم کردن هزینه بسیار موثر هستند و اکنون ماشین‌آلات قبلی جای خود را به نسل چهارم این بخش داده اما ایران در این زمینه نسبت به کشورهای …

ادامه مطلب

تکمیل زنجیره فولاد با تامین ماشین‌آلات معدنی

رئیس انجمن سنگ‌آهن کشور گفت: صنایع معدنی کشور در مرحله استخراج و اکتشاف به ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات با فناوری روز نیاز دارد که با واردات مختصر یا عبور موقت تامین نخواهد شد و باید با سیاستی کارآمد و …

ادامه مطلب